Om Hauststormen

Hauststormen 2018

26.-28. oktober på Clarion Bergen Airport hotell og blir den tiande konferansen i rekkja.

Arrangørar er Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Konferansen vert arrangert annan kvart år. Program er foreløpig ikkje spikra, men følg med! Tidlegare har Hauststormen blitt arrangert på Grieg Suitell ved Bergen og Park Hotel på Voss. Dei fire siste konferansane er arrangert ved Bergen Airport. Hauststormen i 2014 samla rundt 200 journalistar, redaktørar, studentar og debattantar frå Bergen, Møre og Romsdal, Haugesund og Sogn og Fjordane. Til konferansen i 2018 håpar me på enno fleire deltakarar. Også denne gongen legg me stor vekt på den sosiale biten.

Meld deg på!

Her skjer det

26. – 28. oktober 2018

Address:

Clarion Hotel Bergen Airport
Flyplassvegen 551, 5258 Blomsterdalen