Den omdiskuterte laksen

Den omdiskuterte laksen

Ingen steder i verden produseres det mer laks enn langs vestlandskysten. Men dekker journalistene nærmest merdkanten denne gigantnæringen på en god og balansert måte? Hvilke utfordringer møter en når man dekker en næring som er viktig i lokalmiljøet? Mona Grønningen og Elisabeth Berg Hass fra Kvinnheringen deler sine erfaringer i denne sesjonen.

I tillegg møter Krister Hoaas i Lerøy sjefredaktør i BA Sigvald Sveinbjørnsson til debatt.
Debatten ledes av Erlend Blaalid Oldeide fra NRK.

Sjefredaktør i BA, Sigvald Sveinbjørnsson.