«Likestilt»

«Likestilt»

Likestilt har som mål å gi et bilde av kvinners hverdag og å øke andelen kvinnelige kilder i Fjordenes Tidende. De første reportasjene ble presentert 3. mars 2017, og siden har Likestilt vært en del av Fjordenes Tidende, der kvinner fra 14 til 80+ har blitt intervjuet om alt fra karriere, kvinnerepresentasjon og levealder, til alvorlig sykdom, politikk og fritidsinteresser. Likestilt fikk hederlig omtale fra Sogn og Fjordane journalistlag høsten 2017.

Christina H. Cantero – Journalist, Fjordenes Tidende

Christina H. Cantero har jobbet i Fjordenes Tidende i tre år og er utdannet i journalistikk ved Western Michigan University, USA.  

Marianne S. Rotihaug – Journalist, Fjordenes Tidende

Marianne S. Rotihaug har vært ansatt som journalist i Fjordenes Tidende i to år  og er utdannet i journalistikk ved Norges Kreative Høyskole i Trondheim.

Marianne Rotihaug Christina Cantero «Likestilt»